กีฬากลุ่มเมืองอุทัยธานี กลุ่มที่3

19-21  สิงหาคม  2558
ณ สนามกีฬา รร อนุบาลวัดหนองเต่าชนะเลิศ เปตองหญิง  วิ่งเปี่ยวหญิง ช่วงชั้นที่1,2
ชนะเลิศถ้วยรวม อนุบาล
ชนะเลิศถ้วยรวม  ประถมศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น