รับประเมิน best practice ระดับภาค

รับประเมิน best practice ระดับภาค

 5 สิงหาคม 2558

ขอบคุณท่านนายกอบต.หนองแก กำนันทรงวุฒิ ผู้ใหญ่สมัย ผู้ใหญ่ทัศนีย์ สมาชิกอบต.หนองแก ผู้ปุกครอง กลุ่มแม่บ้าน ศน. ฝ่ายแผนฯ ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ

ขอบคุณเพื่อนพี่น้องที่มาให้กำลังใจ

เครดิตภาพ ครูเอี้ยง
  

 

 

 

  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น